TRADETECH s. r.o., Stará prešovská 10, 040 01 Košice, tel: +421 55 678 05 13, e-mail: tradetech@tradetech.sk

Zvodidlá

Záchytné bezpečnostné zariadenia pre vozidlá

S neustálym rozvojom cestnej premávky na našich cestách sa zvyšujú aj nároky na záchytné bezpečnostné zariadenia pre vozidlá takzvané zvodidlá. Oceľové zvodidlá zabezpečujú zachytenie vozidla schádzajúce z jazdného pruhu mimo cestu a jeho presmerovanie späť na pozemnú komunikáciu poskytujúc primeranú bezpečnosť cestujúcim vo vozidle.

Bezpečnostné cestné zvodidlá sú používané výlučne na miestach, na ktorých prechod vozidlom za krajnicu vozovky ohrozuje bezpečnosť užívateľov cestných komunikácií. Záchytné bezpečnostné zariadenie - zvodidlá ponúkané našou spoločnosťou TRADETECH spol. s r.o spĺňajú všetky normy a predpisy stanovené Zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, TP 1/2005 a TP 2/2005 MDVR SR.

Oceľové zvodidlá NH4

Oceľové zvodidla NH4 Arcelor Mittal sú určené pre diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I.triedy a ostatné. Pre cesty sa používajú jednoduché stĺpiky UE 100 s upevnením zvodnice na stĺpik cez trubkovú spojku, alebo stĺpiky V 140, kde je zvodnica upevnená na stĺpik cez dištančné diely. Pre mosty sú mostné stĺpiky U 140, a zvodnice sa upevňujú na stĺpiky pomocou dištančných dielov, ktoré slúžia ako tlmiace členy pri náraze. Trieda zadržania od N2 do H3.

Všetky konštrukčné diely záchytného systému sú žiarovo zinkované podľa EN ISO 1461.
Dokumentácia na prevzatie: TPV-167-Sk.pdfTPV_167_SK_2007_Priestorove_usporadanie.pdfDODATOK1-JSNH4-H2.pdf

zvodidlá NH4_1 zvodidlá NH4_2 zvodidlá NH4_3 zvodidlá NH4_4 zvodilda NH4_5 zvodilda NH4_6 zvodilda NH4_6

Oceľové zvodidlá KREMSBARRIER

Oceľové zvodidla VOEST – ALPINE typu KREMSBARRIER sú vhodné pre cesty až do triedy zadržania H3, resp. pre všetky typy mostov so zadržaním H3. Tieto zvodidla sú vhodné hlavne pre autostrády a rýchlostné cesty, kde sa vyžaduje vysoká trieda zadržania.

Oceľové zvodidlá zabezpečujú zachytenie vozidla schádzajúce z jazdného pruhu mimo cestu. Pri návrhu bezpečnostného záchytného systému Kremsbarrier 1 sa nezabudlo ani na motocyklistov. V spodnej časti systému sa nachádza pomocná zvodnica, ktorá zachytí a usmerní motocykel a neumožní mu pohyb popod zvodnicu, čím zníži riziko úrazu pri dopravnej nehode.

Všetky konštrukčné diely záchytného systému sú žiarovo zinkované podľa EN ISO 1461.

Dokumentácia na prevzatie: TPV_EV_03_08.pdf

zvodidlá kremsbariert_1 zvodidlá kremsbariert_2 zvodidlá kremsbariert_3 zvodidlá kremsbariert_4 zvodidlá kremsbariert_5 zvodidlá kremsbariert_6 zvodidlá_Kremsbarier_7

Oceľové zvodidlá CAR

Oceľové zvodidlá CAR patria medzi cestné záchytné systémy v súlade s STN EN 1317-1, STN EN 1317-2 a STN EN 1317-5 + A1.

Zahŕňajú oceľové zvodidlá v triede zadržania od N2 až po H4 pre cesty a mostné zvodidlá triedy zadržania H2 a H3. Sú určené pre diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy, miestne komunikácie a mosty v zmysle STN 73 6101, STN 73 6110 a STN 73 6201 a primerane aj pre účelové komunikácie.

Všetky konštrukčné diely záchytného systému sú žiarovo zinkované podľa EN ISO 1461.

Dokumentácia na prevzatie: schválenie.pdf, TPV zvodidla CAR, dodatok č.1 k TPV CAR,
zvodidlá CAR_1 zvodidlá CAR_2 zvodidlá CAR_3 zvodidlá CAR_4 zvodidlá CAR_5 zvodidlá CAR_6 zvodidlá CAR_7


Kontakt


Adresa: TRADETECH s.r.o.
  Stará prešovská 10
  040  01 Košice
   
Tel.: (+421)-55-6780 513
Fax: (+421)-55-6780 449
E-mail: tradetech@tradetech.sk
   
IČO: 36179418
IČ DPH: SK2020044477

Ako sa k nám dostaťZväčšiť mapu

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko *
Názov spoločnosti
E-mail *
Telefón *
Poznámka