TRADETECH s. r.o., Stará prešovská 10, 040 01 Košice, tel: +421 55 678 05 13, e-mail: tradetech@tradetech.sk

Hutnícky materiál

Naša spoločnosť Tradetech s.r.o. sa už od svojho počiatku zaoberá aj predajom a delením hutníckeho materiálu. Medzi náš sortiment patrí:

Plechy valcované za tepla

Plechy valcované za studena

Plechy pozinkované

Hrubé plechy

Plechy sú vhodné na konštrukčné účely, výrobu ohýbaných profilov, zvárané rúrkové konštrukcie, tvárnenie za studena, na lisovanie alebo na hlboké ťahanie. Používajú sa pri výrobe častí automobilov, v stavebníctve a strojárskom priemysle na výrobu profilov, vlnitých plechov, strešných krytín a podobne. Plechy sú dobre zváriteľné.

Plechy valcované za tepla

Ťažné akosti

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma
pr EN 10 111/93
Nemecko
DIN 1614/86 T1, 2
Japonsko
JIS G 3131/90
USAUS Steel
ASTMSAE
DD 11 St 22 *
StW 22
SPHC A 569 1008 KOHAL 280 T
KOHAL 240 T
* Na ďalšie valcovanie za studena
Symboly: DD - ploché výrobky valcované za tepla k tvárneniu za studena, číslo - rozlišovací znak medzi oceľami

Konštrukčné akosti

Porovnanie akosti podla noriem

Európska normaNemecko
DIN
17 100/80
JaponskoUSARusko
GOST
380/88
Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
EN 10 025/90
+ A1/93
EN 10 025/90JIS G
3101/80
JIS G
3106/87
ASTMSAE
S 235 JR G2 Fe 360 BFN RSt 37-2     A570 - Gr.
30, 33, 36
A 569
A 283 - Gr.
C, D
1009
1010
1011
VSt 3 sp 11 375 KOSIL 240
KOSIL 240 Z
S 355 JO Fe 510C St 52-3 U   SM 490 YA
SM 490 YB
SM 520 B
SM 520 C
A 570 -
Gr. 50, 55
  VSt 5 sp 11 523 KOSIL 360
Z vhodné na pozinkovanie máčaním

Z mikrolegovaných ocelí

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma
EN 10 149-2/95
NemeckoUSA
ASTM
VSŽ
SEW 092/95SEW 092/90A 607/92a *
A 935/95 **
A 715/92a *
A 936/95 **
S 420 MC Q StE 420 TM Q StE 420 TM GRADE 60 GRADE 60 KODUR E 420 TS
* Hrúbka do 6 mm  ** Hrúbka nad 6 mm
Symboly: S - konštrukčná oceľ, M - termomechanické válcovanie, číslo - min. Re v MPa,
C - zvláštna tvárniteľnosť za studena

S výstupkami

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska normaNemecko
DIN
17 100/80
JaponskoUSARusko
GOST
380/88
Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
EN 10 025/90
+ A1/93
EN 10 025/90JIS G
3101/80
JIS G
3106/87
ASTMSAE
S 235 JR G2 Fe 360 BFN RSt 37-2     A570 - Gr.
30, 33, 36
A 569
A 283 - Gr.
C, D
1009
1010
1011
VSt 3 sp 11 375 KOSIL 240
KOSIL 240 Z
Z vhodné na pozinkovanie máčaním

Plechy valcované za studena

Ťažké akosti

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska úniaNemecko
DIN 1623/83 T1
Japonsko
JIS G 3141/90
USARusko
GOST
9045/80
Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
EN
10 130/91
+ A1/96
EN
10 130/91
ASTMSAE
DC 01 Fe PO1 St 12 SPCC A 620
A 366
1008 08 JU VG 11 321
11 331
KOHAL 280
DC 03 Fe PO3 RRSt 13 SPCD A 620
A 366
A 619
1008 08 JU SV 11 301 KOHAL 240
Symboly: D - ploché výrobky k tvárneniu za studena, C - válcované za studena,
číslo - rozlišovací znak ocelí

Bežné konštrukcné akosti

Porovnanie akosti podľa noriem

Nemecko
DIN 1623/86 T2
Japonsko
JIS G 3125/87
USAČesko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
ASTM
A 661 M/91
SAE
St 37 - 2G   Gr. C,
class 1,2
1010, 1012 11 375 * KOSIL 200 S
* Podniková norma

Pre elektrotechniku

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma
EN 10 106/95
Nemecko
DIN 46 400/83
Japonsko
JIS C 2552/86
USAČesko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
Hrúbka 0,50 mm
M 330 - 50 A V 330 - 50 A 50 A 310 330 - 50 - A5 Ei 33  1) Dynamo Ei 33
M 350 - 50 A V 350 - 50 A 50 A 350 350 - 50 - A5 Ei 35  1) Dynamo Ei 35
M 400 - 50 A V 400 - 50 A 50 A 400 400 - 50 - A5 Ei 40 Dynamo Ei 40
        Ei 45 Dynamo Ei 45
M 470 - 50 A M 470 - 50 A 50 A 470 470 - 50 - A5 Ei 50 Dynamo Ei 50
M 530 - 50 A V 530 - 50 A   530 - 50 - A5 Ei 55 Dynamo Ei 55
M 600 - 50 A V 600 - 50 A 50 A 600 600 - 50 - A5 Ei 60 Dynamo Ei 60
M 700 - 50 A V 700 - 50 A 50 A 700 700 - 50 - A5 Ei 70 Dynamo Ei 70
M 800 - 50 A V 800 - 50 A 50 A 800 800 - 50 - A5 Ei 80 Dynamo Ei 80
Hrúbka 0,65 mm
M 530 - 65 A V 530 - 65 A   530 - 65 - A5   Dynamo Ei 50
M 600 - 65 A V 600 - 65 A   600 - 65 - A5 Ei 60 Dynamo Ei 60
M 700 - 65 A V 700 - 65 A   700 - 65 - A5 Ei 70 Dynamo Ei 70
M 800 - 65 A V 800 - 65 A 65 a 800 800 - 65 - A5 Ei 80  1) Dynamo Ei 80
1) Hodnoty podľa normy EN
Symboly: M - označenie ocele pre elektrotechniku, 2-miestne číslo - stonásobok hrúbky,
3-miestne číslo - stonásobok merných strát (W.kg-1) pri 1,5 T, A - neorientované plechy a pásy

Plechy pozinkované

Ťažké akosti

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma
EN 10 142/90
+ A1/95
Nemecko
DIN 17 162/77 T1
Japonsko
JIS G 3302/83
USA
ASTM
Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
DX 51 D St 01 Z
St 02 Z
SGC C
SGC D1
A 526, A 527
A 653 CS Gr. A,B,C
10 004
11 331
ZINKOHAL 350
DX 52 D St 03 Z SGC D2 A 528, A 653
FS Gr. A,B
11 321 ZINKOHAL 300
Symboly: D - ploché výrobky k tvárneniu za studena, X - spôsob válcovania nie je predpísaný,
číslo - rozlišovací znak medzi oceľami, D - pre žiarové pokovovanie

Konštrukcné akosti

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma
EN 10 147/91
+ A1/95
Nemecko
DIN 17 162/80 T2
Japonsko
JIS G 3302/83
USA
ASTM
Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
A 446 MA 653 M
S 220 GD     Gr. A SS Gr. 33 11 343 ZINKOSIL 220
S 250 GD StE 250 - 2Z SGC 340 Gr. B SS Gr. 37 11 375 * ZINKOSIL 250
S 280 GD StE 280 - 3Z SGC 400 Gr. C SS Gr. 40   ZINKOSIL 280
S 320 GD StE 320 - 3Z SGC 440   SS Gr. 50 (1,2)   ZINKOSIL 320
S 350 GD StE 350 - 3Z SGC 440 Gr. D,
class 1
SS Gr. 53
(3)
  ZINKOSIL 350
* Podniková norma
Symboly: S - ocele pre konštrukčné účely, číslo - min Re v MPa,
G - iné charakteristiky, D - pre žiarové pokovovanie

Hrubé plechy

Konštrukcné akosti

Porovnanie akosti podľa noriem

Európska norma
EN 10 142/90
+ A1/95
Nemecko
DIN 17 162/77 T1
Japonsko
JIS G 3302/83
USA
ASTM
Česko,
Slovensko
ČSN, STN
VSŽ
DX 51 D St 01 Z
St 02 Z
SGC C
SGC D1
A 526, A 527
A 653 CS Gr. A,B,C
10 004
11 331
ZINKOHAL 350
DX 52 D St 03 Z SGC D2 A 528, A 653
FS Gr. A,B
11 321 ZINKOHAL 300
Symboly: D - ploché výrobky k tvárneniu za studena, X - spôsob válcovania nie je predpísaný,
číslo - rozlišovací znak medzi oceľami, D - pre žiarové pokovovanie

Kontakt


Adresa: TRADETECH s.r.o.
  Stará prešovská 10
  040  01 Košice
   
Tel.: (+421)-55-6780 513
Fax: (+421)-55-6780 449
E-mail: tradetech@tradetech.sk
   
IČO: 36179418
IČ DPH: SK2020044477

Ako sa k nám dostaťZväčšiť mapu

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko *
Názov spoločnosti
E-mail *
Telefón *
Poznámka